Klaython Matheus
Diabetes tipo: 1
Santa Terezinha - PE
A diabetes na minha vida:
-