dayse lessa
Diabetes tipo: 1
ilheus bahia
A diabetes na minha vida:
-