Regina Leia Arvelos Pereira
Diabetes tipo: 2
Pouso Alegre ---MG
A diabetes na minha vida:
-